Vedtekter

Her er vedtekter for Årsmøtet til Gauldal Historielag: Vedtatt: 7.1.1924.  Endra: 29.4.1929 – 27.11.1966 – 22.2.1986 – 31.1.1987 – 15.2.1992. 10.2.2018 § 1Gauldal Historielag vart skipa på Kotsøy 7. januar 1924 og omfattar bygdene som høyrer til Gauldalen og Rørosdistriktet. Laget har til formål å skape interesse for lokalhistorie, utbreie kjennskapen Les mer…