Årsboka

Årboka Gauldalsminne Gauldalsminne kom første gang ut i 1926. Det kom ut jevnt de første ti åra, men fra 1935 til 1961 kom årboka ut bare tre ganger. I 1960-åra kom den noe oftere, og fra 1971 er årboka utgitt omtrent hvert år.  Gauldalsminne er en av de viktigste skriftlige historiekilder Les mer…