Kontakt oss

Dersom du ønsker kontakt med Gauldal Historielag kan du kontakte oss med denne info. Leder i Gauldal HistorielagBrit Inger Granmo AuneE-post: brit.i.granmo.aune@gmail.com Mobil: 975 93 329 Eller send en egen mail til kontakt gjennom styret og andre i denne forbindelse.Gauldal Historielag har bankkontonr.: 4333 51 49824Organisasjonsnr.: 916976747