Gauldalsminne 2021
Redaktørens forord
Arbeideridretten i Norge 1924-1945, Oddbjørn Snøfugl
Arbeideridretten i Gauldalen, Oddbjørn Snøfugl
Dikt til tre idrettsmenn som omkom i tysk fangenskap, Ole Helgemo
Arbeideridrettslaget Brann, Gunnar Bekken
Hovin arbeideridrettslag, Ivar Skjærvold
Da tæringen herjet landet. Sanitetsforeningene og den store dugnaden, Ingmar Kosberg
Poliomyelitten i Gauldalen, Oddbjørn Snøfugl
Apotek og medisiner, Per Flatberg
Olav Storli – femdobbelt verdensmester i langrenn og skyting, Oddbjørn Snøfugl
Lillerønning snekkerifabrikk – et lokalt industrieventyr, Oddbjørn Snøfugl
Aunegrenda saglag, C. O. Halvas-Svendsen
Per Flatberg – en kriger for naturen, Harald Reitan
Arvid og Ella, Guro Rønningsgrind
Einar Forseth – internasjonal maler med røtter i Soknedal, Astrid Grendstad
Hermann Aune og og Alf Prøysen, Oddbjørn Snøfugl
Gauldalinger som emigrerte til Grense Jakobselv, Erling Bøhle
Hessdaling i kamp med indianere, Per Moen
Ungdomslaget Framsteg, Reidar Almås
Fra Soknedals første år som egen kommune, Sigurd Øie
Fotograf med kvaeduft og sure sokker, Harald Langås
Revysang over Budal herredstyre
Kjærlighetsbrev fra 1838
Rettinger
Arbeidsplan for Gauldal historielag
Årsmelding for Gauldal historielag
Årsmøte i Gauldal historielag 2022
Annonser

Gauldalsminne 2020
Redaktørens forord
Geologi og landskapsutvikling i nedre Gauldal i istida, Inger-Lise Solberg
Sagbruksdrift i Gauldalen 1610-63, Folke Forfang
Den giftige Skårvollsuppa. Innledning av redaktøren
Lensmennene på Gylland, Trond Heggem
Lensmannsetaten fra 1960 til år 2000, Oddbjørn Snøfugl
Lensmenn i Norge, Oddbjørn Snøfugl
Da mor fikk Amerikabesøk på 100-årsdagen, Oddbjørn Snøfugl
Egga-gården og utvandringa til Amerika, C. O. Halvas-Svendsen
Martin Tranmæl som klokkemålar, Torbjørn Tranmæl
Bullfi’in, Terje Fagereng
Mjølk, Sigmund Hov Moen
Fram fra glemselen, Olav Harald Langås
For hundre år sidan fekk Gauldalen sin eigen folkehøgskule, Åsmund Snøfugl
Spanskesjuka i Gauldalen, Aud Mikkelsen Tretvik
Da krigen kom til Singsås
– Nybruhåmmåren – den siste skanse, Harald Forodden
Krigen 1940-1945
– slik det opplevdes for en gutonge, Ivar Eggen (2012)
Idrettslaget Yragutten og skirenn under krigen, Erik Tofte
Den illegale avisa «Statstjenestemannen», Oddbjørn Snøfugl
Stem på manda’n – valgrevyen 1963, Erling Bøhle
The Star Boys, av Anders, Eirik og Sigmund
Magnar Solberg, dobbelt olympiamester fra Soknedal, Oddbjørn Snøfugl
Gamle hus i ny drakt, Erling Bøhle
Stentrøstuggu i Ålen skisenter, Leif K. Bårdstu
UFO-mysteriet i Hessdalen, Nils M. Ofstad
Hessdalfenomenet, Erling Strand
Sankthansdag på St. Olavskneppen, Brit Inger Aune
Du veldig store, dikt av Hermann Aune
Arbeidsplan 2020, Gauldal Historielag
Årsmelding 2019, Gauldal Historielag
Takk til bedriftene som støtter utgivelsen av Gauldalsminne 2020
Årsmøte 2021

Gauldalsminne 2019
Forord
Hessdalen kirke, Erling Bøhle
Lang veg til setra, Torbjørn Tranmæl
Seterdrift i Hessdalen, Per Moen
Støvnesetra på museum, Gunnar Eide
Sjefveterinær, Jens J. Nygård
Svensingen – revefangeren, Per Gunnar Voll
Minneord Arnold Bakken
Børge Langland – Klokkemakeren i Ålen, Hans Westberg Aas
Kongemaleren Eldar Olderøien, Erling Bøhle
Minneord Arne Espelund
Den gamle fotopioner, Olav Harald Langås
Lensmann Ivar Kaasen, Erling Bøhle
Historisk vandring til St. Olavskneppen
Rotløs ungdom som reiste fra Støren til Amerika, Dagfinn Refseth
Mellom trønderane hev eg alltid likt meg best, Espen Tørset
Anders Hovden og klokkeren Ola Gresset, Ivar Eggen
Arbeidsplan for 2020
Årsmelding 2019

Gauldalsminne 2018
Forord
Kommuneblomster i Gauldalen, Bjørn Sæther
Veien til Singsås om Poltava, Harald Forodden
Ei segn og eit fakta frå vinteren 1718, Per Trotland
Armfeldts karoliner i Melhus, Arnfinn Melbye
Armfeldts ferd over Tydalsfjella, ved Brit Inger Granmo Aune
Adam Solandsen Buvold, Johan Falkberget
Historien om Salome fra Ruglråe, Knut J. Wolden
Halvar Bakås, Erling Bøhle
Hessdaling skutt under postran i Sverige, Per Moen
Historisk vandring i Hessdalen, Per Moen
Kongesteinen på Gylland, Erling Bøhle
Ungdomtid og festliv i «gamle dager», fra 1947 og utover, Ivar Eggen
Ei lita runologisk nøtt fra Grinni i Gauldalen, Jan Ragnar Hagland
I torva, Erling Bøhle
Et kulturmiljø revitaliseres – om gravfeltet på Skjeggstad, Hølonda, Kjell André Brevik
Flombilder fra 1918
Hvem var Anderrs R. Prytz og Johan Bakken?, Gerd Stenbro Loe
Årsmelding Gauldal historielag

Gauldalsminne 2017
Forord
Å vandre mellom hellige heller, Kjell André Brevik
100-års flom i Gaula 1940, Oddny Opland
Billedhuggeren Hans Johnsen Budal, Åse Anna Markusen
Samvirkelag i 100 år, Oddny Opland
På «kirkebakken», Olav Harald Langås
1773 – Et «Annus horribilis» i Holtaalen prestegjeld, Inge Ramberg og Harald Torske
Georg Stav, Oddrun Gimse/Erling Bøhle
55 Hølondinger som dro, Oddny Opland
Globetrotteren J. Ross Browne
Potetferie, Sturla Bjerkaker
Borgen på toppen av Sve-åsen, Bjørgen, Harald Refseth
Om å være dansk i Gauldalen, C. O. Halvas-Svendsen
Gårdsnavnet Borren i Hessdalen, Per Moen
Kan man stole på historien, Per Moen
Lydopptak med John Dahl Budalen ved Eiliv Enlid, Per Gunnar Voll
Et eiendommelig garnsenke funnet i Samsjøen, Elling Utvik Wammer
Et tilbud på varer fra 1915, Gerd Stenbro Loe
Hvordan dyrket de en fruktbarhetsgud, Harald Forodden
Hvordan rørosiske gårdsnavn er dannet, Johan Langen
Årsmelding
Arbeidsplan for 2017
Vedtekter for Gauldal historielag

Gauldalsminne 2016
Nostalgi, dikt, Per Gunnar Voll
Bones – et høvdingesete, Brit I. Granmo Aune
En laksefiskers mareritt, ni vandværk i Gaula, Thomas Vinge
Gauldalen é dalen vår, Lars Støvne
1881: Da sorenskrivergården på Kvål ble flammenes rov, Brit I Granmo Aune
Da Ella forsvant, Erling Bøhle
Konsul og lyriker Nils Voll, Brit I. Granmo Aune
Gode og dårlige molteår – lekmannsteorier i forskningens lys, Gunnar Borgos
Hauka, Lars Frisvold
Fotografiets barndom ved Gaulas bredd, Olav Harald Langås
Bjørger og borger, de mange bjørg-navn i Gauldalen, Harald Forodden
Melhus Handelssamlag 1911 – 1985, Erik Tofte
Hauka i maidagene 1940, Asbjørn Furunes
Sponsorer
Årsmelding for Gauldal historielag

Gauldalsminne 2014 – 2015
Forord
Den militære veterinær, C. O. Halvas-Svendsen
Dikt, Olav Ingemann Enlid
Fyrste- og kongebesøk i Støren, tekst fra Gauldalsminne 1926
Olav Gullvåg, hans liv og diktning, Per Ekle
Gårdsarbeid og beskjeftigelse for guttunger for 70 år siden, Ivar Eggen
Handel på Budal samvirkelag før i tiden, Per Gunnar Voll
Historien om Hessdalen, Per Moen
Idealisme i motbør, Per Ingmar Kosberg
Kirka under krigen, Olav Harald Langås
Handel og samvirkelag på Kotsøy, Asbjørn Furunes
Gammelt fra Soknedal, Jon Solem
Ola Storhaugen til minneOm og gamalnorsk homiliebok (GnH), Brit I. Granmo Aune
Stavkyrkjepreika
Ved gammelløa, Per Gunnar Voll
Utedoen, Per Gunnar Voll
Melhusbyggen Martin Tranmæl: barndom, ungdom, skolegang, Erik Tofte og Olav Solem
Pilegrimsleden og den hellige kilden på Vassfjellet, Sigurd Bostad
Lagsnytt
Innkalling til årsmøte

Gauldalsminne 2012 – 2013
Forord
100 år siden kvinnene fikk stemmerett, Brit Inger Granmo Aune
Ingebrigt I. Stokke, Oddbjørn Evenshaug 
Runer i Gauldalen, Jan Ragnar HaglundMusikktalentet Even Nilsrn Indseth, Trond Innset
Hovin gamle sentrum, Ivar Skjærvold
Operasjon Lapwing-museet, Jann Rønning
Seterliv for 70 år siden, Per Gunnar Voll og Eva Storlimo
En skoleminnebok fra 1878, Jon Solem
Da ålbyggene ikke ville bygge vei, A. J. Reitan
Gammelt fra Soknedal, Ved Olaf O. Solberg
Gudbrand Grøt til minne
Lagsnytt

Gauldalsminne 2010 – 2011
Forord
Jens Haukdal – forfatter og bygdehistoriker, Magnar Haukdal
Hans Kosberg – botanikeren og samlingen hans. Leif Galten
En huspostills historie, Oddbjørn Evenshaug
Gamle fotografier fra Melhus og Hølonda, Harald Langås,
Nils Estensen Indseth (1845-1921)
lærer, kirkesanger og bureiser i Budalen, Trond Innset og Olav Solem
Fjellveier og stuenavn. Nye tanker rundt et gammelt kart, Harald Forodden d.y.
Jernet i Gauldalen, del 2, Arne Espelund
Petter Trotland, Harald Langås
Rasulykka i Åsen i 1900 – med en soknedaling blant de omkomne, Jon Solem
Lagsnytt, Asbjørn Furunes

Gauldalsminne 2009
Føreord
Arne Espelund  jernmannenAsbjørn Furunes
Jernet i Gauldalen, Arne Espelund
Fanejunker Ole Stenset, Harald Langås
Jens Vennagjerdet, Harald Langås
Jubilerende julehefter, Gudbrand Grøt
Klara Trotland – trubaduren på «Ørøm», Gudbrand Rognes
Da polsen kom til byen, Sigbjørg Kulbrandstad
Amtskulen i Gauldalen, Ola Storhaugen
Historia om Ålen realskole, Kirsti Hov Moen
Melhusgårdene og Fordalen, Sivert Fløttum
De gjengrodde stier, Arne E. Solberg
Lagsnytt, Asbjørn Furunes

Gauldalsminne 2008
Forord
Bygdekunst og bygdekunstnere i Gauldalen, Jon Solem
Stoler og stolmakere i Budal, Hans Løkkesmo
«Rørospolsen» – Komposisjon og konstruksjon, Anders Drøyvold
Anders Krigsvold – teatermaleren, Asbjørn Furunes
En heks,en bondeopprører og en legende:
– Hermann Aunes dramatiske produksjon, Harald Refseth
Lita grend i Haltdalen har fostret skribenter, Gudbrand Grøt
Til Soknedal herredstyre, Ole P sæther
Kveld i kvennhuset, Ester Ellefsen Koth
Fra ei notisbok: Tradisjonsstoff fra Midtre Gauldal, Gudbrand Rognes
Norge nr. 14 – Trondhjems Len med Jempteland, Arnulf Selnes
Lagsnytt, Asbjørn Furunes

Gauldalsminne 2007
Forord
Gauldalen og vegen fra Dovrefjell, Arnulf Selnes
Den «glemte» pilegrimsvegen, Harald Langås
Stier, veier, veileder og rekstre i Budalen og omegn, Gunnar Broen
På pilegrimsvei, Harald Forodden d.y.
Sledetur frå Trondheim til Røros i 1796, Ola Storhaugen
Reise i Hessdalen i 1861, Ola Storhaugen
Rognes skysstasjon 1877 – 1930, Gudbrand Rognes
Taterjakta i Flå – et hundreårsminne, Endre Hugdal
Svein E. Hermos dagbok
– utdrag fra tida rundt andre verdenskrig, Sivert Fløttum

Gauldalsminne 2005 – 2006
Forord
Vår nære fortid. Hvor fjern er den? Jon Solem
Framveksten av lag og organisasjoner, Aud Mikkelsen Tretvik
Privatarkiv, Aud Mikkelsen Tretvik
Viken ungdomslag, Anders Sakrisvoll
Ungdomslaget Framsteg – Hølonda, Eystein Estenstad
Idrettslag i Soknedal, Oddny Opland
Hessdalen Arbeiderungdomslag, Ole Gunnar Folde
UL Fremskridt i Forbygda, Harald Forodden d.y.
Skjoldrenn i Gauldalen, Einar Tilseth
Framsteg eller Fremskritt? Ellen Finnland
Minner fra arbeiderungdomslaget i Granbygda, AsbjørnFurunes
Holtålen mållag og ungdomslag, Gudbrand Grøt
Lagsnytt

Gauldalsminne 2003 – 2004
Forord
Unionsoppløsningen 1905, Jon Solem
Grensevakten, Ole JørgenKjellmark
Unionsupplösningen 1905, Erik A. Egervärn
Erik Artur Egervärn, Kjell Reitan
Folkeavstemningene. Avisutklipp og kommentarer ved Redaktør
«Replubikanere vaagn op», Helge Sandnes
Litt om 1905 på Røros, Ivar Skjevdal
Med lokalavisa mot nasjonal frigjering, Åsmund Snøfugl
Skytterlaga, Asbjørn Furunes
Sanitetskvinnene og unionsoppløsningen, Per Ingmar Kosberg
Folkehøgskular, frilynde ungdomslag og målsak, Olve Flakne
Unionsoppløsningen
– Bakgrunn, sidesprang og paradokser, Sivert Fløttum
En nasjon blir til, Harald Forodden
Dei jämt-trønderske historiedagane, Aud Mikkelsen Tretvik
Lagsnytt og informasjon av leder i Gauldal historielag

Gauldalsminne 2001 – 2002
Gauldalslaget i Trondheim, 75 år i 2002, Ole J. Aune og Jon Storrø
Kristne islendingar og heidne trønderar, Jan Ragnar Hagland
Skolehistorie, Ingvar Ree
Stasjoner mellom stiftstad og bergstad, Svein Sando
Soldatar med hakkar og spade, Arnold Bakken
Militærhesten, Ola Eggen
Gruvedrift i Vassfjellet, Erling Bøhle
Da revolusjonen kom til Horg, Svein Schult og Arnt Gylland
Tvillingkistene fra Soknedal, Solveig Ness
Da Melhus solgte altertavle, Arnfinn Melbye
Nye funn av gamle amerikabrev, Ingvar Ree
Kulturspor og kvartærgeologi i Finnåsdalen ved Hessdalen
– innledning ved Ronald Nygård
Landskap og løsmasser i Finnåsdalen, Kåre Rokoengen
Jernvinna som del av det kulturhistorien i Finnåsdalen, Arne Espelund
«Nytt vitenskapelig meget verdifullt fund
fra Singsås kirke og Bjørgen skiferbrudd i Flå», P. A. Øyen
Ambrosius og døden i Rio, Harald Forodden d.y.
Med hest til Støren, Helga Øyen Langås

Gauldalsminne 2000
Gamalt or Gaustadgrenda på Hølonda, Helga Øyen langås
Gauldalsbyen på Prærien, Gudbrand Grøt
Kosmopolitt og nasjonsbygger, Randi Alice Nilsen
1345-katastrofen i Gauldalen, Kåre Rokoengen
De første legene i Gauldal, Arnfinn Melby
Litt skolehistorie fra Horg, Ingvar Ree
Brev fra Johan Falkberget
Fra Rikka si minnebok, Ingvar Ree
Glemte fastmerker i fredet vassdrag, Harald Forodden d.y.

Gauldalsminne 1999
Forord
Tora, Bergljot og Gudrun – sagakvinner i litteraturen, Merete Røskaft
Litt skolehistorie fra øvre del av Gauldalen, Ingvar Ree
Hvor lå Hagevatnet? Ingeniørgeologisk undersøkelse i Langdalen, en kilometer nord for Støren, Kåre Rokoengen
Skysstasjoner i nedre Gauldal, Arnfinn Melbye
Olav Duun og Singsås, Sivert J. Fløttum
Gauldal historielag 1924 – 1999, en kortfattet jubileumsberetning, Ronald Nygård
Årsmelding for Gauldal historielag 1998

Gauldalsminne 1998
Forord
Når og hvordan ble Gaulfossen til? Rolf Arne Kleiv og Kåre Rokoengen
Høysetraset på grensen mellom Flå og Horg, Kåre Rokoengen, Steinar Gulliksen og Terje Thun
Husmannen, Arnold Bakken
Kløvvegen fra Røros, Arnulf Selnes
Leirfallet i Gauldalen i 1345, Eirik Kårstad
Noter og etterord, samt kommentar til Hagevatnet, Arnt Gylland
En brudeferd fra Vågå til Soknedal på 1700-tallet, Eli Johanne Ellingsve
Kunstneren Arne Rockseth fra Leinstrand, Åsmund Snøfugl
Nødsarbeid i trettiåra, Arnfinn Melbye
Legd og legdslem i våre bygder, Arnfinn Melbye
Aviser i Gauldalen gjennom 100 år, Åsmund Snøfugl
Skinnfellmaker Lars Olsen Nyhus, Erik Tofte
Skoleprotokoll fra Horg, Ingvar Ree
Årsmelding for Gauldal Historielag

Gauldalsminne 1997
Forord
Blikkenslagerne som kom fra Biri, Arnfinn Melbye
Ferdaminne frå Trøndelag 1834-36, Kåre Snekkvik
Den første arbeiderforeninga, Martin Klungen
Tjenestefolket på gårdene, Arnfinn Melbye
De middelalderske steinbruddene ved Øysanden, Per Storemyr
No kjem han Litj-Ola, Bjarne Løset
Lundemo Post Office, Ola Storhaugen
Singsås leilendingsgods – opphav og utvikling, Per O. Rød
Singsås leilendingsgods 1897 – 1997, Iver Grytdal
Litt om Horgs gamle kirker, E. Lund
Sagen blev saaledes forligt, Jens Halstein Nygård
Et bryllup i Budalen, Johan Guneris Rytter
De siste henrettelser i Singsås, Chr. Lodgaard
Blad av Hølondas eldste saga, Th. Petersen
Før Bergstadens «tidsregning», Johan Falkberget
Svenskene på Garli i Soknedal i 1564, Olaf O. Solberg
Årsmelding for Gauldal Historielag

Gauldalsminne 1996
Forord
Tettstedsutviklinga på Melhus – Østsida, Arnfinn Melbye
Fra ullspinneri til vertshus – Karl Gustafssons familiebedrift,  Arnfinn Melbye
Even Olsen Sundlis testamente – og litt frå hans emigrantliv, Arnold Bakken
Gauldalinger til Grense Jakobselv i Finnmark, Rolf Midttømme
Han viste Bjørnstjerne Bjønson vei i Vassfjellet, et intervju fra Bygdabrevet 6/8-1969
Rolf Halvardsen Lynge, Nils Saugen
Rolf Halvardson Lynge, Gerd Søraa
Bonden og lensherren – om Klemet på Gimsan gjengitt etter originalvesjonen v/Chr. Lodgaard
Da bøndene kjørt melk til byen, Arnfinn Melbye
Den hellige kilden i Vassfjellet, Sverre Marstrander
En tegnebok fra 1700-tallet fra Hølonda, Trøndelag folkemuseum v/Elling Alsvik
Pergamentbrev fra Nordtømme, Petter I. Nordtømme
Glimt frå Flå på 1800-talet, Ola Storhaugen
Nytt kart over Melhus og Buvik grunneierlags område, Erik Tofte
Årsmelding 1995-1996

Gauldalsminne 1995
Forord
Tettstedutviklingen i Nedre Melhus – Vestsida, Arnfinn Melbye
Tettstedutviklingen på Støren, Jarle Riise
«Slik endte denne mannen sitt ureine liv i et ureint hus»,
– Om drapet på Håkon Jarl og litt om Melhus i vikingtida, Jørn Sandnes
Storgårder og maktkonstellasjoner i sagatidens Melhus, Merete Røskaft
Gauldalsvers frå 1773 av Johan Nordahl Brun, Jan Ragnar Hagland
Fold i Folstadmarka, Eli Johanne Ellingsve
Gamle ferdselsårer på Gauldalsvidda, Hans Erik Gylland
Olav Rønning – ein myrmann frå Melhus, Ola Storhaugen
Drømmen om Amerika, Ola Storhaugen
De flytta fra bygda, Rolf Berg
Amerikabrevet, Arnold Bakken
Maren Vangen, Alfred Løvseth
Dagboksnotater fra krigen, Nils Trædal
Årsmelding og regnskap

Gauldalsminne 1994
Forord
Staraja Ladoga – Lite tettsted med stor fortid, Anne Stalsberg
Melhuselever deltar i arkeologiske utgravninger i Russland, Ronald Nygård
Bygdetinget som institusjon i Gauldalen på 1700-tallet, Aud Mikkelsen Tretvik
Gauldalsvegen, Kristen Aspaas
General Armfeldts likkiste, John E. Gaustad
Da Tiller kirke forsvant i jordskredet 1816, Kristen Aspaas
Anemarka – et interessant område i Melhus, Arnfinn Melbye
Gauldal Folkehøgskule 75 år, Ronald Nygård
Den gamle Sagbergveien – Hølondaveien, Arnfinn Melbye
Folkemusikktradisjoner, spell og dans i Ålen og Hessdalen, Grønli/Aspås/Folde
Amerikabrevet, Arnold Bakken
Elva Gula – Gaula, Nils Nystu
Fra «Bygdeungdommen» nr 18 – 1948, Hermann Aune
Bygdeborg og grav fra eldre jernalder, Harald Langås
Gammelgården – den gamle prestegården i Haltdalen, Gudbrand Grøt
Årsmelding

Gauldalsminne 1993
Forord
Historietime, Peder Hov
Fra hedendom til kristendom, Merete Røskaft
Litt om kyrkjene i Soknedal frå dei eldste tider til i dag, Arnold Bakken
«I dag er det høgtid i Soknedal», Arnold Bakken
Gravferdsskjold i Horg, Ola Storhaugen
Horg kirke, Lars F. Stenvik
Husmannsplassene under Gimsegårdene, Arnfinn Melbye
Brekkåsen i Melhus, Arnfinn Melbye
Kvern og møllebruk i perioden 1536 – ca. 1970, Ragnhild Sagberg Ward
I elvedåm og fossesus, Harald Langås
Gammelt fra Ålen
En sjølbiografi, Ole Storrø
20 år siden bygdamuseet i Haltdalen ble gitt kommunen i gave, Gudbrand Grøt
Om tater og godtfolk i Gauldalen, Ola Storhaugen
Veibygging i gamle dager, Petter L. Nordtømme
Etableringen av et organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk tid, Ingrid Smestad
Songen om Gimsbrua, Per O. Rød
Folkeliv og folketru, Jens Haukdal
Fjellheimskyrkja, Even Krigsvoll
Årsmelding fra Gauldal Historielag

Gauldalsminne1992
Forord
Utvandringen til Amerika, Jarle Riise, Ronald Nygård
Utvandringa fra Soknedal, Arnold Bakken
Utvandringa fra Horg, Erik Aamot
En utvandrersaga, Eirik Kårstad
Den lange, lange vegen, Peder Nelson
«Kist det va da,….», A. I. Rønning
Haltdalen, Ålen og Singsås bygdelag, Gudbrand Grøt
Eggen-slekta fra Haltdalen, Gudbrand Grøt
Haltdalen, Ålen og Singsås bygdelags 50-års jubileum 1983, A. Sveet
Brevene fra gamlelandet, Eirik Kårstad
Fra Råen til Amerika. Et amerikabrev fra Øvre Ålen, Rolf Engan
Norske aviser i Amerika, Åsmund Snøfugl
På en kirkegård i USA, P. Skogaas
Verdens eldste tannlege, Arnold Bakken
Høidalssongen, Erik Aamot
Sagnet om Mali, Ingebrigt Almås
Ved åreelden, Even Krigsvoll
Årsmelding fra Gauldal Historielag
Historisk vandring, Gudbrand Grøt
Krigshandlingene i Soknedal og brannen på Estenstad 1940, Arnold Bakken

Gauldalsminne 1991
Forord
Prolog 17. mai 1991 på Melhus, Jens Jæger
Budalen inn på verdenskartet, Arne Espelund
Litt om Hov i Ålen, Eystein Eggen
Bispar, tilsynsmenn, visitasar, Per Enlid
Helsestell i Ålen, Per H. Kulbotten
Barnas egen kultur: Lever den ennå?, Berit Østberg
Patriarken fra Melhus, Arnfinn Melbye
Jakt i gamle dager, Olav I. Enlid
Den gamle slåttekaren – Ljåen og bryne, Ingvald Haugen
Brurferda i Nåvårdalen, Jon O Snøfugl
Krigsvåren 1940 i Soknedal, Peder Hov
Krigsbilder fra Horg, Arnt Gylland og Ingebrigt Foss
Verdenscuprenn 1990 – kretsrenn 1938, Ingvald Haugen
Litt om bruken av den bilabiale halvvokal W i Støresbygg-målet, Normann Grytdal
Minneord om folket i Haugen i Melhus, Alfred Løvseth
Den Gamle Garden, Even Krigsvoll
Ordsamling fra Singsås, Even Krigsvoll
Årsmelding fra Gauldal Historielag

Gauldalsminne 1990
Forord
Krigstid i Singsås, Håkon Hovstad
Ei vond tid, Helga Øyen Langås
Minner fra krigsårene, Rolv Berg
Trøndertun 1940-45, Olve Flakne
Spredte glimt – fra mitt eget ståsted under krigen, Randi Enmo
Minner fra Støren i krigsårene 1940-45
– Brev fra skolestyret i Støren om okkupasjonen av Fredheim skole, Peder Hov
Start av ungdomslag under krigen, Johs. Karlgård
Krigshistorier, Morten A. Lyng Klæbo
Dagen krigen kom til Gauldalen, Harald Langås
Dagligliv blant tyskerne i Melhus leir, Arnfinn Melbye
Kampene ved Hage bru, A.H./Arnt Gylland
Krigshandlingene ved Kotsøy, Arne Mellan
«Krig og hverdag i Gauldalen «- som undervisningsopplegg, Brit Aune i Singsås
Anders Talsnes, rypejegernes Jo Gjende, Olav I. Enlid
To dikt, Olav I. Enlid
Markaslått i Soknedal, Ola O. Fagerbæk
Notfiskerne fra Stjørna, Arnfinn Melbye
Da melhusbøndene leide onnafolk, Arnfinn Melbye
Vardesteder i Melhus kommune, Petter I. Nordtømme
Skyss-stasjonen Ner-Presthus før Dovrebanen kom, Peder Hov
250-årsjubileum for skolen i Holtålen, Ole Kirkbakk
Årsmelding fra Gauldal Historielag

Gauldalsminne 1989
Første skoledirektør i Trondhjems stift, Martin Lamvik
Stedsnavn i Gauldalen, Olav Ingemann Enlid
Bureising på Busetmarka i Singsås, Arvid Krogstad
Etter snøstormen i januar 1719, Kristen Aspaas
Herr Bersven – Kapellan i Holtålen, Per O. Rød
Laksefiske i Gauldalen i «gammeldåggåm», Olav Ingemann Enlid
Berre ein husmannsplass, Jon P. Østhus
Smeltehyttene i Svølja og ved Eidet, Per H. Kulbotten
Gauldal historielag i austerveg, Signe Skjegstad Aal
Anders How. Legatstifter fra Soknedal, Johan Nerøien
Minneord over Hans Kosberg og Sverre Solem, ved Gudbrand Grøt og Leif Træthaug
Årsmelding Gauldal Historielag

Gauldalsminne 1988
Historielagets medarbeidere får kulturpris
Fra jernets historie i Gauldalen, Arne Espelund
Fløttumsgruva, Sivert Fløttum og Odd Tovmo
Om mat og meir i eldre tid, Tonetta Røe
Gamle fangstmåter for laks i Gaula, L. Schmidt Nielsen
Om rekrutten på Gravrok, Ola Storhaugen
En frivillig, Fra Dagsposten i Trondheim 9. april 1920
Minne frå 1940, Iver Grytdal
Politimester Mons Lies autobiografi, S.H. Finne Grønn
Hårarbeider, Jorid Singsaas
Brevsamlingen fra Voll i Støren, Normann Grytdal
Litt omkring de gamle sagbruksmetoder, Einar Tilseth
Årsmelding for Gauldal Historielag

Gauldalsminne 1987
Taterjakten i Flå 1907, Sigurd Flårønning
Det første skirennet i Gauldalen, Kristen Aspaas
Skiløperkompaniet på Vinsnes, Ola Storhaugen
Sjalet som gjentene ikkje ville ha, Signe Skjegstad Aal
Flommen i Gaula i 1940 og skadene på Rørosbanen, Hans Ole Sveia
Herdalssletta, Ole Kirkbakk
Den første Gjømsbrua fra 1849, Olga Tofte
Keiser Gimsebro den første, Ola Storhaugen
Soldatbrev frå krigen 1808-09, Jon Snøfugl
Om en butikk i 1920-åra, Einar Tilseth
Brevsamlingen fra Voll i Støren, Normann Grytdal
– Det store spranget mot Vest, Hjemreise, Normann Grytdal
Fra Historielagets vandringer 1987
Årsmelding

Gauldalsminne 1986
Minneord over Jens Haukdal
Hans Nielsen Hauge i våre bygder, Arnfinn Melbye
Fotefar etter Haugerørsla i dei øvre Gauldalsbygdene, Ole S. Fløttum
Glimt fra konsul Nils Volls liv, Normann Grytdal
Haglværet i Melhus 17. juli 1884
Beinknusa og knust bein som frau, Olga Tofte
Bonde, klokkemaker og dagbokforfatter Børre Hansen Langland 1732-1821, Henry Jensås
En samling brev fra emigranter i slutten av 1800-tallet, Normann Grytdal
Drebblestaven, Reidulf Krogstad
Hesteselen, Leif Træthaug
Byggmester Svend Halvorsen Aspaas, Kristen Aspaas
Soldatbrev fra 1808-1809, Jon Snøfugl
Mat, Signe Skjegstad Aal
Haltdalen historielag, Gudbrand Grøt
Historisk fjellvandring, Gudbrand Grøt
Fotobevaringsarbeidet i Ålen, Aud Mikkelsen Tretvik
Årsmelding for Gauldal historielag for 1985

Gauldalsminne 1985
Et førtiårsminne. Freden kommer. Randi Enmo
Røros kobberverk. Karl Ingvaldsen
Beatrix og Nico Jungman på reise i Gauldalen. Ola Storhaugen
Støren folkebibliotek, 2. del. Arvid Krogstad
Metervisa. Anders Foss og Ola Storhaugen
Et blad av Hølondas eldste saga. Signe Skjegstad Aal
Reitøksa og reitbruket. Eirik Kårstad
I markaslåtten. Einar Tilseth
Ordtak frå Melhus. Olga Tofte
Skikkar i gammalt arbeidsliv. Jens Haukdal
Slaget ved Trangen 25. april 1808. Sverre Hovind
Soldatbrev frå krigen 1808-09. Jon Snøfugl
Ei bygdebok blir til. Et 50-årsminne. Anders Grønli
Budalsstolen. Einar Voll
Ålen bygdemuseum. Peder Drøyvollsmo
Horg bygdatun. Johannes  Lium
Flå bygdesamling med Berit Godøiens samlinger.
Fotobevaring i Melhus. Torstein Mosbakk
Innsamling av gamle fotografier i Midtre Gauldal. Gerd Stenbro Loe
Årsmelding 1983/84
Årsmelding 1984

Gauldalsminne 1983
Hytten ved Vesle-klætten. Johan Falkberget
Som tysk soldat i Gauldal. Bodo Gotthardt
Soknedal samtalelag. Gerd Stenbro Loe
Støren folkebibliotek 1859 – 1984. Arvid Krogstad
Nils Nielsen Dahl. Prest og samfunnsbygger. Arnfinn Melbye
Børre Svensen Lien. Hans Kosberg
Jordmorsten og lykkesten. Reidulf  Krogstad
Attersyn på unge år. Sverre Solem
Husmannsplasser – husmannsfolk i Støren. Einar Tilseth
Det grufulle morddrama i Brekkebygden 1765. Ragnvald Møller
Melhus Meieri 1877 – 1955. Olga Tofte
Julbandet. Jens Haukdal
Ordsamling fra Soknedal. Sverre Solem
Styret i Gauldal Historielag. Årsmelding. Opplysningar.

Gauldalsminne 1982
O. B. Flakne til minne. Johan Snøfugl
Ola A. Lauglo til minne. Jens Haukdal
Biskop Neumanns besøk i Melhus i 1846. Ola Storhaugen
Mesterrot, et levende fortidsminne i Gauldalen. Tore Ouren
Søren Estensen Sagløkken. Jens Haukdal
Kva namn skal barnet ha? Om namneskikken i Soknedal. Sverre Solem
En bryllupsinnbydelse fra 1797. Eirik Kårstad
Budalen i 1869. Jens Haukdal
Spor av gammel virksomhet i Hølsjøområdet. Gunnar Gotaas
Om en henrettelse på Hølonda i 1729. Minne om Mali. Olav Harald Langås
Sokneprestens dom over skolebarna i 1857. Petter I. Nordtømme
Ordsamling fra Soknedal. Sverre Solem
Klokkemaker Ole J. Vollan. Jens Vollan
Dansen på Dalabrestom. Ole Ingemann Enlid
Forsøk på bureising i Ramstad i Støren 1926-31. Arvid Krogstad
Brudlaupsskikkar i Horg. Ola Storhaugen
Årsmelding – Styret i Gauldal Historielag

Kategorier: Gauldalsminne

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *