Årboka Gauldalsminne

Gauldalsminne kom første gang ut i 1926. Det kom ut jevnt de første ti åra, men fra 1935 til 1961 kom årboka ut bare tre ganger. I 1960-åra kom den noe oftere, og fra 1971 er årboka utgitt omtrent hvert år.  Gauldalsminne er en av de viktigste skriftlige historiekilder for dalføret. Gamle årbøker fortoner seg i dag som historiske skattkister. Blant bidragsyterne i de eldre årbøkene finner vi blant andre: Johan Falkberget, O.B. Flakne, Chr. Lodgaard, Henry Jensås, Jens Haukdal, Eirik Kårstad, Halvard Grøt, Jon P. Enlid, Hans Kosberg, Ola Storhaugen, P. J. Horg, Erik Aamodt, Kristen Aspaas, Per Kulbotten, Leif Træthaug, Sverre Solem og Bernt Hovstad. Det legges vekt på at Gauldalsminnne skal ha artikler av både fagfolk og lekmenn. Blant fagfolk har Arne Espelund vært en stor bidragsyter. Som metallurg og forsker har han gitt oss stor kunnskap om jernutvinninga i Gauldalen.

Gauldalsminne 1984 ble viet jernbanehistorie. Hans Olav Sveia var redaktør for jubileumsutgaven som dokumenterte Størenbanens historie fra 1864 – 1984. Og hva mer kan vi finne når vi graver litt i skattkista? Etter 1990 har det av og til vært et hovedtema f. eks. 1990: «Kamp og dagligliv i Gauldalen under 2. verdenskrig», 1992: «Utvandringen til Amerika», 2005-2006: «Framveksten av lag og organisasjoner»

Fra 1926 til og med 1989 var Gauldalsminne utgitt som hefter (årbøker, årsskrift) for innbinding. Hvert hefte kunne ha ca 100 sider. Unntatt noen få hefter i bind 2 var forsiden lik på disse heftene. Hvert bind har mellom 668 – 826 sider. Heftene som utgjør bind 1 består av 10 hefter med tilsammen 668 sider, bind 2 har 10 hefter med 685 sider, bind 3 har 7 hefter med 725 sider og bind 4 har 10 hefter med 826 sider. Det var nok noen som sendte heftene til innbinding, men de fleste beholdt vel heftene slik de mottok dem. I tillegg til disse heftene ble det i 1991 utgitt en oversikt over innholdet i samtlige hefter av Gauldalsminne. Fra og med årboka 1990 fikk Gauldalsminne et annet omslag enn det tradisjonelle, og vi gikk bort fra hefter til selvstendige bøker.

Lageret av Gauldalsminne
Gamle Gauldalsminne er nå lagret i Snurruhagen leir på Støren. Det er flere tusen eksemplarer av gamle Gauldalsminne som er lagret der.Noen årganger har vi svært mye av, noen har vi lite av, andre er utsolgt eller vi har foreløpig ikke funnet noen eksemplarer. Det siste gjelder alle heftene i bind 1, 1926 – 1935

Kategorier: Årsboka

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *