Kontakt oss

Dersom du ønsker kontakt med Gauldal Historielag kan du kontakte oss med denne info. Leder i Gauldal HistorielagBrit Inger Granmo AuneE-post: brit.i.granmo.aune@gmail.com Mobil: 975 93 329 Eller send en egen mail til kontakt gjennom styret og andre i denne forbindelse.Gauldal Historielag har bankkontonr.: 4333 51 49824Organisasjonsnr.: 916976747

Innholdsfortegnelse

Gauldalsminne 2021Redaktørens forordArbeideridretten i Norge 1924-1945, Oddbjørn SnøfuglArbeideridretten i Gauldalen, Oddbjørn SnøfuglDikt til tre idrettsmenn som omkom i tysk fangenskap, Ole HelgemoArbeideridrettslaget Brann, Gunnar BekkenHovin arbeideridrettslag, Ivar SkjærvoldDa tæringen herjet landet. Sanitetsforeningene og den store dugnaden, Ingmar KosbergPoliomyelitten i Gauldalen, Oddbjørn SnøfuglApotek og medisiner, Per FlatbergOlav Storli – femdobbelt verdensmester i langrenn og skyting, Oddbjørn SnøfuglLillerønning snekkerifabrikk – et Les mer…

Årsboka

Årboka Gauldalsminne Gauldalsminne kom første gang ut i 1926. Det kom ut jevnt de første ti åra, men fra 1935 til 1961 kom årboka ut bare tre ganger. I 1960-åra kom den noe oftere, og fra 1971 er årboka utgitt omtrent hvert år.  Gauldalsminne er en av de viktigste skriftlige historiekilder Les mer…

Represantanter

Representanter fra kommunene: Røros:Ståle Lund, Flanderborg 23, 7374 Røros,mob.: 909 16 809, e-post: stalelund55@gmail.com Holtålen:Per Moen, Hessdalsv. 1304, 7380 Ålen,mob.: 958 44 971, e-post: trohaug@online.no Midtre Gauldal:Gerd Stenbro Loe, Frøsetåsen 9, 7290 StørenMob.: 997 73 923, e-post: gerd.loe@gauldalen.no Melhus:Odd Jarle Brodal, Langlandsvegen 113, 7234 LerMob.: 926 06 446 , e-post: odd.jarle.brodal@gmail.com Redaktør Gauldalsminne:Ronald Nygård, mob.: Les mer…

Brosjyrer

I over 30 år har Gauldal Historielag årlig gitt ut en brosjyre med oversikt over vandringer og arrangement. I de senere åra har dette vært et samarbeid mellom Gauldal Historielag og andre museums- og historielag i regionen. Enkelte vandringer er blitt en tradisjon, vi nevner spesielt vandringa fra Håen til Les mer…